Digitális oktatási platform

Interaktív oktatási segédanyag, amely Kassa második világháború alatti történetén kalauzolja végig a diákokat - Különféle történeti források elemzése révén betekintést nyújt 1938, valamint 1944 és 1945 eseményeibe.

home hrad
Derítsük ki együtt, KIT

rejt a múlt

home family
Fedezzük
fel az épületek
történetét
home miesta

Az EVZ Alapítvány támogatásával megvalósuló projekt célja egy olyan online oktatási felület létrehozása, amely Kassa német megszállásának és a kassai nyilas terror történetének a tanításához nyújt segítséget szlovákiai általános és középiskolai történelemtanárok számára.

Levéltárakból és más közintézményekből, valamint magángyűjteményekből származó dokumentumok felhasználásával olyan segédletet kívánunk létrehozni, melynek révén a nagytörténelem a helytörténetet által válik megismerhetővé és megérthetővé.

2024 és 2025 folyamán a kassai zsidóság elhurcolásának 80. évfordulója alkalmából, valamint a nyilas terror áldozataira emlékezve az alábbi tevékenységekkel várjuk az érdeklődőket: workshop történelemtanárok és a történelem iránt érdeklődők számára, kiállítás, többnyelvű szakmai kiadvány.

A projekt célja

átfogó képet nyújtani a nemzetiszocialista rendszer működéséről, valamint a nemzetiszocialista ideológiával szembeni fegyveres és szellemi ellenállásról

a kassai náciellenes mozgalom helyi emlékezetének formálása

szlovákok, magyarok, zsidók, romák és más helyi lakosok közös múltjának feltárása

A projekt során nemcsak 1944 és 1945 eseménytörténete kerül bemutatásra, hanem az ellenállásban résztvevőik motivációit is igyekszünk megérteni. Egyesek egzisztenciális okokból, mások politikai meggyőződésük miatt szálltak szembe a rendszerrel, de volt, aki egyszerűen csak meg akarta védeni szomszédját vagy barátját az üldöztetéstől. A projekt révén kassai zsidómentők történetét is feldolgozzuk, továbbá a korszak eseményeihez köthető fontosabb épületek és helyszínek is bemutatásra kerülnek.

A múltbeli történetek megismerése a jelenkorban is fontos és összetett kérdések megértéséhez is elvezethet. A háborús időkben zajló üldöztetésről és segítségnyújtásról szóló beszélgetések révén a diákok megérthetik, miként jönnek létre az álhírek, hogyan működik a gyűlöletbeszéd, de azt is, hogy milyen módon alakul ki az emberek közötti összetartozás érzése. Mindez lehetővé teszi, hogy párhuzamokat vonjunk a múlt és a jelen között.

Aktualitások

A projekt módszertana a Csehországban működő Historylab.cz nevű történelemoktatási alkalmazás már bevált gyakorlatán alapul. A kutatóink által feltárt forrásanyagok oktatási tevékenység során való felhasználása révén olyan digitális eszközt kívánunk létrehozni a történelemtanárok számára, amely összekapcsolja régiónk történelmét a történelmi gondolkodás hat kulcsfogalmával.

A cseh mintát követve a projekt kulcsfontosságú területei — annak központi témájával összhangban — a következők:

 • ok-okozati elemzés, amelynek segítségével a diákok megértik, hogy az egyén múltbeli cselekedetei számos következménnyel járnak, és hogy ezekben a cselekedetekben a környezet is szerepet játszik.

  Mutass többet

  a folyamatosság és változás szempontrendszere, amely során a diákok felfedezhetik az összetett történelmi folyamatok logikáját, miközben rávilágít azokra az átfedésekre is, amelyek az egyes történelmi jelenségek között létrejönnek — a helyi eseményektől a nemzetközi jelentőségű eseményekig.

  Mutass többet

 • A harmadik kulcsfontosságú terület a történelmi perspektívák koncepciója. Ennek célja, hogy a diákok számára világossá tegye: egy adott kor történelmi szereplőinek szempontrendszere csak a történelmi kontextus alapos vizsgálatát követően érhető meg. Ez a diákok számára azzal a tanulsággal szolgál, hogy nem létezik egyetlen, kizárólagos történelemértelmezés.

  Mutass többet

  Az utolsó koncepció, a múlthoz való viszonyulás arra az elemi kérdésre ad választ, hogy tulajdonképpen mire is való a történelem. Segít a diákoknak megválaszolni azt a kérdést, hogy a múltnak köszönhetően hogyan tudják jobban megérteni a jelent, illetve jobban elképzelni a jövőjüket. Az így kialakított gyakorlatok és feladatok biztosítják, hogy a diákok elsajátítsák a történelmi kultúrában való alapvető tájékozódáshoz szükséges készségeket.

  Mutass többet

Minden oktatási tevékenység egy-egy történetet mutat be konkrét levéltári és korabeli források alapján. A helyi történetek összekapcsolása és a források értelmezése során lehetőség nyílik a diákok történelmi gondolkodásának és tudatának formálására, akik ezáltal képesek lesznek megválaszolni a történelmi gondolkodás koncepcióinak kialakulásával kapcsolatos kérdéseket is. Ezzel egyidejűleg a diákoknak alkalmuk nyílik az ún. puha készségek — a kritikus gondolkodás, a döntéshozatal, a meggyőzés és a vita — gyakorlására is.

PATRÍCIA FOGELOVÁ foto

PATRÍCIA FOGELOVÁ

Szlovák Tudományos Akadémia, Társadalom- és Pszichológiatudományi Központ, Társadalomtudományi Intézet.

VERONIKA SZEGHY—GAYER photo

VERONIKA SZEGHY—GAYER

Szlovák Tudományos Akadémia, Társadalom- és Pszichológiatudományi Központ, Társadalomtudományi Intézet.

Katarína Lukáčová foto

Katarína Lukáčová

Kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem, Élethosszig Tartó Tanulás Központja.

Miriama Filčáková foto

Miriama Filčáková

Kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem, Élethosszig Tartó Tanulás Központja.

localhistory.ke@gmail.com

Logo entrum spolocenskych a psychologickych viedLogo EVZ Foundation Logo univerzita pavla jozefa safarika centrum celozivotneho vzdelavania a podpory projektovLogo verejná knižnica jána bocianaLogo dejepisny spolok

A digitális oktatási platform a 32.5.7T00.0021.0 számú EVZ Local History projekt keretében valósul meg.

Powered by KREADO.IO